Werkloos worden

Als u werkloos wordt verandert uw financiële situatie, en ook uw rechten en plichten naar de overheid. Zo kunt u soms een uitkering of aanvulling krijgen, maar wordt daarvoor ook een tegenprestatie verwacht.

Algemeen (1 onderdelen)

 • De WW Checklist en Wegwijzer WW-app

  De Checklist WW op uwv.nl is een handige geheugensteun als u uw werk kwijtraakt en bij UWV een WW-uitkering aanvraagt. In de checklist staat overzichtelijk op een rij wat u moet doen rond uw WW-aanvraag. Download ook de Wegwijzer WW-app op uw mobiele telefoon. Via deze handige app krijgt u bijvoorbeeld meldingen wanneer u uw inkomsten moet doorgeven, welke wijzigingen u moet doorgeven en andere tips.

  Wegwijzer WW-app

  Bekijk de Checklist WW op uwv.nl (Inloggen via DigiD)

Belastingen (1 onderdelen)

 • Moet ik mijn voorlopige aanslag wijzigen?

  Als u werkloos wordt of stopt met uw onderneming, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Daarom is het verstandig om uw voorlopige aanslag te wijzigen zodra uw financiële situatie duidelijk is.

  Lees meer over het wijzigen van uw voorlopige aanslag

Uitkeringen en toeslagen (7 onderdelen)

 • Extra financiering voor schoolgaande en studerende kinderen

  De hoogte van de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren is mede afhankelijk van het ouderlijk inkomen. Als uw inkomen daalt, kan de studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren van uw kind hoger worden.

  Meer informatie op de website van DUO

 • Kan ik een toeslag krijgen?

  Als u werkloos wordt of stopt met uw onderneming, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Daardoor krijgt u misschien recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Maak een proefberekening en kijk of u een toeslag kunt krijgen.

  Naar de proefberekening toeslagen

 • Krijgt u kinderopvangtoeslag? Zet die dan stop binnen 6 maanden

  Wordt u werkloos of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. In sommige situaties kunt u daarna toch nog kinderopvangtoeslag krijgen.

  Lees meer over werkloos worden en kinderopvangtoeslag

 • Moet ik mijn toeslagen wijzigen?

  Als u werkloos wordt of stopt met uw onderneming, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Geef daarom uw nieuwe jaarinkomen binnen 4 weken aan ons door.

  Lees meer over het wijzigen van uw toeslagen

 • Uw nabestaandenuitkering Anw kan veranderen

  Bent u werkloos geworden? En wordt uw inkomen hierdoor anders? Dan verandert uw nabestaandenuitkering Anw ook.

  Hoe deze verandert, hangt af van de hoogte en soort van uw nieuwe inkomen. Het soort inkomen kan bijvoorbeeld veranderen van een salaris naar een uitkering.

  Meer informatie over de nabestaandenuitkering Anw op de website van de SVB

  Geef grote inkomenswijzigingen en wijzigingen van het soort inkomen (salaris/uitkering/pensioen) binnen 4 weken door aan de SVB.

  Meer informatie over hoe u een wijziging doorgeeft

 • Verlaging van uw maandbedrag voor de aflossing van uw studieschuld

  Voor de berekening van uw maandbedrag is uw inkomen van 2 jaar geleden van belang (het ‘peiljaar’). Daalde uw inkomen daarna, dan kunt u DUO vragen om een recenter inkomensjaar als uitgangspunt te nemen. Voorwaarde is dat uw (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van het peiljaar met minstens 15% is gedaald.

  Meer informatie op de website van DUO

 • Vraag een WW (werkloosheidswet) uitkering aan

  Wanneer u uw baan verliest, dan krijgt u misschien een WW-uitkering. Kijk goed of u voldoet u aan de voorwaarden voor deze uitkering.

  Meer informatie op de website van het UWV

  Vraag een WW-uitkering aan (Inloggen via DigiD)

Zie ook