Er is iemand overleden

Het overlijden van een partner, kind of familielid is ingrijpend. In deze moeilijke tijd moet u vaak veel regelen, ook met de overheid. Controleer welke wijzigingen in belastingen en rechten op inkomen van de overheid op u van toepassing zijn, wat er van u verwacht wordt en hoe u een en ander kunt regelen.

Algemeen (6 onderdelen)

 • Bespreek wat je geregeld hebt en maak je wensen kenbaar

  Voor velen is het lastig om vooraf te bespreken wat er moet gebeuren bij een eventueel overlijden. Bespreek of zet op papier welke zaken je zelf al hebt geregeld en wat je wensen zijn. Is er een uitvaartverzekering aanwezig, een testament opgesteld, wie krijgt de voogdij over de kinderen?

 • Check of er een testament aanwezig is en stel een Verklaring van Erfrecht op

  Met een testament wijs je zelf je erfgenamen aan en bepaal je wie welk deel krijgt. Via het Centraal testamenten register vraag je deze op. Een notaris maakt een Verklaring van Erfrecht op. Deze verklaring kan je nodig hebben om toegang te krijgen tot rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

  Vraag een testament op via het Centraal testamentenregister

 • Informeer pensioeninstantie van de overledene

  Breng pensioeninstantie van de overledene op de hoogte en vraag een eventueel nabestaandenpensioen aan. Controleer ook of er een partnerpensioen is via pensioenkijker of mijnpensioenoverzicht.nl.

  Controleer ook of er een partnerpensioen is via pensioenkijker.nl

  Controleer ook of er een partnerpensioen is via mijnpensioenoverzicht.nl

 • Meld een overlijden bij de gemeente

  Met behulp van Verklaring van overlijden van de arts kun je de Akte van overlijden bij de gemeente aanvragen. Je kan dit zelf doen maar ook overlaten aan de begrafenisondernemer. De gemeente verwerkt dit in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), die ook melding maakt van overlijden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst.

 • Neem contact op met de hypotheekverstrekker bij een eigen woning

  Bij het afsluiten van de hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden kan de nabestaande dan met (een deel van) dat geld de hypotheek aflossen. Vaak stelt dat hem of haar in staat in de woning te blijven wonen. Neem hiervoor contact op met de hypotheekverstrekker.

 • Overlijden en verklaring van erfrecht

  Bij overlijden krijgt u vaak te maken met een erfenis. Bestaat deze uit een huis, stuk grond of boot? Dan is het verstandig een verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster.

  Verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster

Belastingen (6 onderdelen)

Uitkeringen en toeslagen (17 onderdelen)

Zie ook