18 jaar worden

Als u 18 jaar wordt bent u meerderjarig. Daaraan zijn vanuit de overheid ook een aantal rechten en plichten verbonden. Controleer welke wijzigingen in belastingen en rechten op inkomen van de overheid op u van toepassing zijn, wat er van u verwacht wordt en hoe u een en ander kunt regelen.

Algemeen (1 onderdelen)

Belastingen (4 onderdelen)

Uitkeringen en toeslagen (6 onderdelen)

Zie ook